Lustrum

Het Centre for Digital Learning (CDL) is door de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) opgericht als onderdeel van de vele innovaties op het vlak van onderwijs binnen de UoC. Het CDL wil binnen de UoC werken aan de toepassing van technologie (ICT) in de onderwijsleerprocessen binnen alle faculteiten van de universiteit en deze integreren binnen alle programma's die de UoC aanbiedt. Dit alles om het onderwijs binnen alle faculteiten flexibeler en aantrekkelijker te kunnen aanbieden aan haar studenten. Deze knowhow wordt ook ter beschikking gesteld van de Curaçaose gemeenschap, hierdoor kan de UoC ook op landelijk niveau bijdragen aan de onderwijsvernieuwing.

Door meer gebruik te maken van technologie in de onderwijsactiviteiten, zal het naast het bestaande onderwijs op locatie ook mogelijk zijn om afstandsonderwijs aan te bieden in de vorm van blended learning en andere vormen van e-Learning en uiteindelijk, waar van toepassing, ook volledig online onderwijs. Technologie biedt veel mogelijkheden om een ​​groter publiek te bereiken en samen met onze partners willen we hiervan gebruik maken binnen de lokale educatieve activiteiten en processen.

Voor deze conferentie, die voor het 5e jaar op rij georganiseerd wordt, hebben we sprekers uit Nederland, België, de Verenigde Staten en het Caribisch gebied uitgenodigd die ter plaatse of virtueel aanwezig zullen zijn. Daarnaast zullen lokale onderwijsprofessionals ook sessies geven om hun kennis en ervaring te delen.

Onderwerpen

Hieronder een overzicht van de onderwerpen die aan de orde komen op basis van onze ervaringen van de afgelopen 5 jaar:

 • Digitale Didactiek
 • Veerkrachtige onderwijssystemen
 • Digitaal leermateriaal en -methoden ontwikkelen
 • Leerplanontwikkeling in het digitale tijdperk
 • Hoe omgaan met de onderwijsachterstand
 • Digitale geletterdheid in het onderwijs
 • Welk beleid is nodig voor onderwijsdigitalisering?
 • Interactieve Digitale Tools in de dagelijkse lespraktijk
 • Lesgeven met een elektronische leeromgeving
 • Basis ICT-vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden en mediawijsheid
 • Open-sourceoplossingen voor het onderwijs
 • Het juridisch kader binnen het online onderwijs
 • Impact van technologie en sociale media op het onderwijs en de samenleving
 • Hoe ga je aan de slag met Blended Learning
 • Opzet en voorbereiding van Blended Learning
 • Onder andere Digitaal Leermateriaal ontwikkelen en toegankelijk maken
 • Levenslang leren en inclusiviteit zoals opgenomen in de SDG4 van UNESCO
 • Beveiliging van netwerken, lesgeven en leren in online onderwijs
 • Onderwijsmarketing en platformen 


"International Conference on Innovation in Education 2023" 

wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande partners: