Nieuw in 2022: 3 dagen met 7 thema's

Dit jaar zijn de sessies op de Education with Technology Conference verdeeld over 7 thema's:

Toekomstbestendig onderwijs in Nederland, Curaçao en Suriname

De digitale revolutie heeft een grote impact op onze maatschappij, hierbij kan het onderwijs niet achterblijven. Deze revolutie verandert niet enkel de manier waarop geleerd wordt, naast de basisvakken moeten leerlingen ook verschillende vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die hen helpen optimaal te functioneren in de maatschappij van morgen.

Educatieve ICT-architectuur

De ICT-architectuur in een school moet enerzijds het beleid, management en beheer van de organisatie ondersteunen en anderzijds het onderwijsleerproces ondersteunen. Beide processen verlopen vaak via dezelfde infrastructuur. Hierbij is het niet enkel zaak om de benodigde infrastructuur ter beschikking te stellen maar moet ook voldoende aandacht besteed worden aan de bescherming van de privacy en de beveiliging van het netwerk.

Digitalisering leermiddelen

Meer ICT in het onderwijs beperkt zich niet louter tot het ter beschikking stellen van de benodigde infrastructuur. Deze middelen moeten ook op een zinvolle manier ingezet worden waarbij deze het onderwijsleerproces ondersteunen. Niet enkel uitgevers leveren zware inspanningen om digitaal leermateriaal te ontwikkelen en beschikbaar te maken. Ook de individuele leerkrachten ontwikkelen waardevol digitaal leermateriaal en wisselen dit met elkaar uit via digitale platformen.

Digitale didactiek

In het verleden werd bij de opleiding van nieuwe leerkrachten niet altijd de nodige aandacht besteed aan de implementatie van technologie in het onderwijsleerproces. Gelukkig wordt de laatste jaren meer aandacht besteed aan hoe leraren en onderwijsondersteuners educatieve technologie duurzaam, doordacht en doelgericht kunnen inzetten in het onderwijs.

Digitale geletterdheid

Naast de traditionele basisvakken moet in het onderwijs ook voldoende aandacht uitgaan naar het goed leren werken met de computer of kritisch kunnen omgaan met online bronnen. Al te vaak wordt er verkeerdelijk vanuit gegaan dat het op dit vlak wel goed zit bij de digital natives, de praktijk wijst helaas vaak anders uit. Onder digitale geletterdheid vallen ICT-basis­vaardig­heden, Informatie­vaardig­heden, Mediawijsheid en Computational thinking.

Educatieve marketing

Marketing is niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld en heeft ondertussen ook zijn weg naar het onderwijs gevonden. Zo worden verschillende methodes, strategieën en hulpmiddelen ingezet om de onderwijsmarkt te analyseren en het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften en verachtingen van toekomstige studenten waarbij de waardepropositie van de school gepromoot wordt.

Internationalisering van het onderwijs

De internationalisering van het onderwijs gaat niet enkel over het bieden van maximale kansen aan studenten om internationale/interculturele competenties te verwerven. Internationalisering kan ook een nuttig instrument zijn voor de ontwikkeling van de school, het personeel en de studenten. Ook kan een school kan samen met een andere scholen uit Europa projecten opstarten.

"International Conference on Innovation in Education 2023" 

wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande partners: