Miniconferentie Education with Technology 

26 maart 2021


Lees meer

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) heeft in het kader van verdere innovaties binnen het onderwijs op de UoC, een afdeling Center for Digital Learning (CDL) opgericht. Het CDL heeft als doel om UoC-breed verder te werken aan de toepassing van technologie (in het bijzonder ICT) in de onderwijsprocessen van alle faculteiten, en deze te integreren binnen alle programma’s die door de UoC aangeboden worden. Dit allemaal om onderwijs binnen alle faculteiten o.a. flexibeler en aantrekkelijker aan te kunnen bieden aan haar studenten in het bijzonder, maar ook aan de Curaçaose gemeenschap in het algemeen. Tevens willen wij als UoC bijdragen in de onderwijsinnovaties op landelijk niveau en een concrete bijdrage daarbij te hebben. Deze conferentie is maar het begin van een serie van conferenties die door de UoC via haar Center for Digital Learning hierna, op structurele basis, georganiseerd zullen worden, waarin meer diepgang gegeven zal worden op de verschillende onderwerpen.

Door meer gebruik te maken van technologie in de onderwijsactiviteiten wordt het, naast het bestaande on-site onderwijs, ook mogelijk afstandsonderwijs aan te bieden in de vorm van blended learning en andere vormen van e-Learning en uiteindelijk waar van toepassing, ook full online onderwijs. Technologie biedt veel mogelijkheden om een groter publiek te kunnen bereiken en daar willen wij samen met partners gebruik van maken binnen de lokale onderwijsactiviteiten en -processen.


Met de Education with Technology Conferences wilt de UoC een trekker zijn en bijdrage leveren aan de moderne  ontwikkelingen en innovaties binnen het onderwijs door lokale -en internationale experts kennis, ervaring en best practices met elkaar te laten delen.

Het belang van de integratie ICT binnen het onderwijs is onder meer duidelijker gebleken bij de intrede van de COVID-19 pandemie in maart 2020 binnen onze samenleving en als diens gevolgen alleen online aanbod van onderwijs mogelijk was tijdens de lock-down periode.

"International Conference on Innovation in Education 2023" 

wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande partners: