Opening  

Dit jaar zal op dinsdag 25 oktober de Education with Technology Conference worden geopend door: 

 • Manager Center for Digital Learning van de University of Curaçao (UoC); Leendert Pengel
 • De rector magnificus (RM) van de University of Curaçao (UoC); Francis de Lanoy
 • Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport; Sithree van Heydoorn
 • Algemeen Directeur Three Ships; Wiel van de Berg
 • CEO van Bureau Telecommunicatie & Post; Franklin Sluis


Dinsdag 25 oktober: Toekomst bestendig onderwijs voor Curaçao

[beschrijving volgt]Woensdag 26 oktober: Toekomstbestendig onderwijs in Nederland

Sprekers: Larissa Zegveld en Manel van Kessel

Trends, ontwikkelingen en de stand van zaken rond digitalisering in het onderwijs

Digitalisering raakt het onderwijs op diverse aspecten. Tijdens deze keynote zult u kennismaken met Larissa Zegveld, directeur-bestuurder van stichting Kennisnet en tevens voorzitter Forum Standaardisatie. Ze zal u meenemen in de laatste ontwikkelingen en spelende thema's omtrent onderwijs en ICT. Tevens zal Manel van Kessel, onderwijskundig projectadviseur bij Kennisnet, een inzichtje geven in de resultaten 'Monitor Onderwijs en ICT - Caribisch Nederland' die afgelopen jaar is afgenomen op de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius. Ook zal er ruimte zijn voor vragen.

Donderdag 27 oktober: Toekomstbestendig onderwijs in Suriname

Spreker: Ivan Fernald

‘Het Roer moet om’ – Actieplannen voor beter onderwijs in Suriname

Ivan Fernald wijst erop dat zich een mondiale transformatie voltrekt mede als gevolg van de stormachtige technologische ontwikkelingen. Dit heeft consequenties voor het onderwijs en dat stelt nieuw bekwaamheidseisen aan de docent. 

 1. Innovatie en technologie.
  Wereldwijd wordt aangenomen dat versnelde economische groei voor een belangrijk deel zal plaatsvinden door innovatie en technologie. Landen die daarop anticiperen en het onderwijs afstemmen op deze technologische ontwikkelingen, zullen het meeste profijt hebben.
 2. Coronapandemie heeft de trends versneld
  De trend naar online betalen, video streamen, thuiswerken, e-education is dankzij de pandemie in een stroomversnelling beland. De ongelijkheid tussen landen is toegenomen.
 3. Gevolgen voor het onderwijs
  Technologie heeft zijn intrede gedaan in het onderwijs. Door middel van drones, 3D printers en robots kunnen schoolvaardigheden ontwikkeld worden die nodig zijn in de 21e eeuw. Virtual Reality (VR) zal het onderwijs fundamenteel veranderen. Deze technologie dwingt tot een andersoortige didactiek. 
 4. Consequenties voor de Caricom Member States/ kleine en kwetsbare economieën.
 5. Model: Vision and Action


Donderdag 27 oktober: Toekomstbestendig onderwijs in België

Spreker: Katja Schipperheijn

Wat kunnen we van kinderen zelf leren als we de toekomst van leren willen ondersteunen

Leren lijkt voor velen een tantalus kwelling, toch biedt de verbonden wereld hierop een antwoord vanuit een sociale en innovatieve insteek. Neem daarbij het gegeven dat kinderen liever kennis vinden/delen dan memoriseren, dan weten we dat we het onderwijs door een andere bril moeten bekijken. Wat met innovaties die nu nog verre toekomstmuziek of zelfs onmogelijk lijken, zoals de intelligente symbiose van de mens en technologie of hersenimplantaten. Zijn de innovaties zoals Metaverse, blockchain, immersive experiences ( AR , VR, XR) en AI een hype of zit er toekomst in als meerwaarde voor leren en de leerkracht. Wat hebben we geleerd in de periode van thuis onderwijs, en wat als we deze periode hadden gebruikt om visie denken te ondersteunen. Wat met competenties die digitaal burgerschap ondersteunen en die ons als mens uniek én meer mens maken? Is hiervoor plaats in het onderwijs? Tot slot, hoe kunnen we zelf de toekomst van leren mee creëren en een visie ontwikkelen ..

"International Conference on Innovation in Education 2023" 

wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande partners: