Eerdere conferenties

De University of Curaçao, met haar afdeling Center for Digital Learning, streeft er naar een kenniscentrum te zijn op het gebied van onderwijs met toepassing van technologie en organiseert in dat kader jaarlijks een grote "Education with Technology" conferentie. Deze conferentie vindt vaak plaats in oktober. Tijdens de conferenties vinden naast de plenaire sessie, een groot aantal verschillende parallelsessies plaats met zeer relevante onderwerpen die in de vorm van workshops, hands-on en presentaties verzorgd worden.
Onderwerpen die bij deze conferentie als meest belangrijk -of relevant worden aangemerkt, krijgen in de miniconferentie apart de aandacht.

Bekijk beelden van de conferentie van 2020

Education with Technology Conference UoC 2019

Op 31 oktober (avond), 1-2 november 2019 organiseerde het Center for Digital Learning (CDL) van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) de 2-de jaarlijkse grote Education with Technology Conference UoC 2019. Hiermee hebben wij de ontwikkelingen en mogelijkheden van de inzet van technologie binnen het gehele onderwijs op Curaçao laten zien én ervaren. De UoC heeft zich ten doel gesteld een voortrekkersrol te gaan spelen in het noodzakelijke proces van onderwijsvernieuwing en onderwijsinnovatie op Curaçao.

Door middel van verschillende sessies (hands-on, workshops, presentaties, etc.) boden wij de deelnemers op onze conferentie de gelegenheid ervaring op te doen. Met name op het gebied van de technologie die wordt ingezet om kennis en vaardigheden binnen onze gemeenschap te ontwikkelen. De 21st Century Skills spelen in de maatschappij een steeds grotere rol bij de ontwikkeling van burgers. 

Education with Technology Conference UoC 2018

Een succevolle conferentie

De UoC heeft in het  weekeinde van 19-20 oktober 2018 een succesvolle Education with Technology Conference UoC 2018 georganiseerd, waaraan teamleiders, docenten, ICT coördinatoren, ICT beheerders en anderen bij het onderwijs betrokken hadden deelgenomen. De circa 140 deelnemers (ook vanuit Bonaire en Aruba) verdeeld over gemiddeld 80 deelnemers per dag hebben workshops, presentaties en deels lezingen kunnen bezoeken en daarbij actief deelnemen aan de 8 onderwerpen die in verschillende parallel sessies verdeeld over de 2 dagen waren georganiseerd.

Velen hebben genoten van de verscheidenheid aan thema’s, waaronder online (interactieve) tools voor dagelijkse onderwijspraktijk, Blended Learning, Flipping the classroom, Digit, Cumlaude learning, designing resilient education systems, 21st Century skills, Mediawijsheid, VO-content, Twine in het onderwijs, Opensource tools, Juridische en Sociaal Economische aspecten bij het toepassen van technologie binnen het onderwijs.

De keynote was in handen van Alex-Jan Sigtermans en Louis Hilgers en na de officiële opening door de waarnemend Rector Magnificus Dr. Liesbeth Echteld, decaan van de Algemene Faculteit heeft de heer ir. Leendert Pengel manager van de Center for Digital Learning van de UoC de deelnemers en gasten toegesproken.

Bekijk de samenvatting van de Education with Technology conference 2018

Education with Technology Conference UoC 2022

wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande partners: